Rybno. Azbest 2020

0
101

W związku z planowanym wystąpieniem przez Urząd Gminy Rybno do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dotacji na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Rybno w 2020 r. informuję, że od 30.01.2020 r. do 28.02.2020 r. w Urzędzie Gminy w Rybno, pok. 18, przyjmowane będą wnioski dotyczące zgłoszenia do odbioru i utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości na terenie gminy Rybno.

O bezpłatny odbiór i utylizację ubiegać się mogą osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami nieruchomości położonych na terenie gminy Rybno. Składając wniosek należy dokładnie określić rodzaj wyrobu (np. płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa), ilość w m² lub Mg oraz wypełnić na miejscu w Urzędzie Gminy niezbędne załączniki.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy Rybno, pok. 18.

wójt gminy Rybno

Damian Jaworski

Wniosek na utylizację wyrobów zawierających azbest
Załącznik nr 1 – informacja o wyrobach zawierających azbest
Załącznik nr 2 – ocena stanu