Rybno. Informacja – usuwanie azbestu

0
32

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

W związku z planowanym przez Urząd Gminy złożeniem wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” do 3 lutego 2016 roku mieszkańcy gminy mogą zgłaszać chęć udziału w tegorocznej akcji usuwania eternitu.

Zgodnie z zasadami programu dofinansowaniu podlega odbiór i utylizacja płyt eternitowych zdjętych z dachów oraz demontaż, odbiór i utylizacja płyt eternitowych niezdemontowanych.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Referatem Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Rybno ( pokój nr 13, tel. 46 861 14 38 wew. 28 ) w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.00 do 15.00, we wtorki od 10.00 do 18.00.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak