Rybno. Kolejne sołectwa z szansą na modernizację i budowę oświetlenia ulicznego

0
30

Pod koniec marca zakończył się nabór do Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. W poprzednich edycjach środki z budżetu województwa pomogły zrealizować blisko 2800 projektów. Tegoroczny nabór tak jak w ubiegłych latach to okazja, aby zyskać pomoc na modernizację oświetlenia, rewitalizację skwerów, remont świetlic wiejskich czy rozwój twórczości folklorystycznej. Tylko w zeszłym roku z pomocy samorządu województwa skorzystało ponad 1000 sołectw. W tym roku w puli jest ponad 15 mln zł.

O środki z tej puli tak jak w latach ubiegłych będzie ubiegać się gmina Rybno, która złożyła wnioski na modernizację i budowę oświetlenia ulicznego w pięciu sołectwach: Nowy Szwarocin, Stary Szwarocin, Złota, Ludwików-Rybionek i Rybno ul. Długa. Dzięki środkom finansowym, z tego programu, wkładowi własnemu gminy oraz darowiźnie wójta Damiana Jaworskiego w przeciągu 2 lata udało się zmodernizować, przywrócić oświetlenie uliczne w 15 sołectwach. Po otrzymanym dofinansowaniu zakres prac będzie obejmował między innymi montaż opraw energooszczędnych typu LED, bezpieczników, wysięgników, szafek oświetleniowych. Wykonane prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego poprawią bezpieczeństwo przy drogach gminnych i powiatowych oraz sprawią, że opłaty za energię elektryczną będą niższe.

Dziękuję sołtysom za podjęcie uchwał potrzebnych do złożenia wniosku oraz pracownikom urzędu za przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Tak jak w latach ubiegłych 50 procent są to środki z budżetu województwa w kwocie 10 tysięcy oraz drugie 50 procent lub więcej środki własne gminy. Mam nadzieję, że uda nam się pozyskać te środki finansowe i rozpocząć pracę.  Pracujemy również nad dokumentacją, dzięki której będziemy mogli ubiegać się o środki finansowe na modernizację i budowę oświetlenia ulicznego w pozostałych sołectwach– mówi wójt gminy Damian Jaworski.