Rybno. Na początku maja ruszają prace drogowe

0
29

Pod koniec marca Gmina Rybno ogłosiła zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa drogowego z przeznaczeniem na remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Rybno.

Przedmiotem zamówienia był zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem kruszywa drogowego łamanego, kwarcytowego o naturalnej barwie w ilości 1000 ton, o uziarnieniu 0-31,5 mm w ramach prac utrzymaniowych dróg gminnych.

W ramach zapytania ofertowego wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ADAMS-TRANS Przemysław Adamczyk, Maków, ul Sporna 8, 26-640 Skaryszew, z ceną oferty brutto: 66 420,00 zł. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w najbliższym czasie.

Bardzo się cieszę, że udało nam się wyłonić wykonawcę na dostawę kruszywa drogowego, które potrzebne jest do poprawy dróg dojazdowych do gospodarstw domowych oraz pól uprawnych. Rozpoczęcie prac planowane jest na początek maja i powinno potrwać około 3 tygodni. Wszelkie prace drogowe będą w dużej mierze zależne od warunków pogodowych. – mówi wójt gminy Damian Jaworski.