Rybno. Ogłoszenie

0
77

OGŁOSZENIE

STAROSTY SOCHACZEWSKIEGO

z dnia 12.02.2018 r.

Starosta Sochaczewski zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie zamierza ograniczyć sposób korzystania z niezabudowanych nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiących działki ozn. nr ew. 65 i 78 z obrębu Bronisławy gm. Rybno i dz. 183 oraz dz. 224 z obrębu Erminów gm. Rybno, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie (znak sprawy GN.6852.7.2017)

S T A R O S T A 

/-/ Jolanta Gonta

 

Ogłoszenie Starosty Sochaczewskiego z dnia 12.02.2018 r.