Rybno. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

0
178

Na podstawie art. 11 ust. 1 , art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1260) wójt gminy Rybno (ul. Długa 20 96-514 Rybno) – ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze – sekretarza Gminy Rybno.

W załączonych  dokumentach znajdują się szczegółowe informację dotyczące kandydatów na stanowisko – sekretarza Gminy Rybno

  1. Zarządzenie wójta gminy Rybno w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze – sekretarza Gminy Rybno.
  2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 
  3. Załączniki do ogłoszenia i wszystkie niezbędne informacje

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do:

4 lutego 2019 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Rybno (pokój nr 11- sekretariat) lub na adres: Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko sekretarza Gminy Rybno

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wskazanym powyżej terminie, nie będą rozpatrywane.