Rybno. Pozyskano środki na drogę Jasieniec – Złota

0
30

Pozytywnie rozpatrzono wniosek Gminy na remont drogi gminnej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Droga Nr 380526W Jasieniec – Złota została dofinansowana w 65% ogólnej wartości zadania tj. 459.109,26 zł. Odcinek poddawany remontowi będzie liczył 2,677 km. Pracujemy nad kolejnymi projektami dotyczącymi przebudowy i remontu dróg.

Droga gminna Jasieniec – Złota jest łącznikiem między dwiema drogami powiatowymi. Co ważne, do tego odcinka przylegają również inne drogi gminne i  wewnętrzne. Drogą ta poruszają się nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale również osoby zamieszkujące powiat łowicki. Mam nadzieję, że odcinek, na który otrzymaliśmy 65% dofinansowania tj. 459.109,68 zł, nie będzie ostatnim, na który uzyskaliśmy wsparcie w ramach FDS. W planach mamy już kolejne drogi, na których remont lub przebudowę będziemy chcieli pozyskać środki„. – mówi wójt gminy Rybno Damian Jaworski.