Rybno. Remont drogi powiatowej Erminów- Karolków Szwarocki

0
42

Rozpoczęły się prace związane z remontem drogi powiatowej Nr 3822W Erminów- Karolków Szwarocki. W ramach realizacji zadania na odcinku o długości 2,33 km zostanie wykonane frezowanie nawierzchni, położenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz uzupełnienie poboczy kruszywem. Powiat Sochaczewski na remont drogi pozyskał środki z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych. Pozostałe koszty realizacji zadania będą współfinansowane przez Powiat Sochaczewski i Gminę Rybno.

.