Rybno. Remont drogi powiatowej Nr 3818W Wężyki – Antosin

0
47

Rozpoczęły się prace związane z remontem drogi powiatowej Nr 3818W Wężyki – Antosin. W ramach realizacji zadania na odcinku o długości 1,83 km zostanie wykonana warstwa asfaltowa ścieralna wraz z warstwą wyrównawczą oraz ścinka i uzupełnienie poboczy kruszywem. Powiat Sochaczewski na remont drogi pozyskał środki z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych. W pozostałych kosztach realizacji zadania będą partycypować Powiat Sochaczewski i Gmina Rybno.

.