Rybno. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

0
29

9 grudnia 2020 r. przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie odbyło się symboliczne przekazanie czeku dla samorządów  powiatu sochaczewskiego na dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Rybno otrzymała dofinansowanie w  wysokości 1 300 000,00 zł na realizację zadania „Budowa ośrodka zdrowia – centrum medyczno-rehabilitacyjnego w Rybnie”.

Dziękuję ministrowi Maciejowi Małeckiemu oraz Bożenie Samson, radnej powiatu sochaczewskiego za zaangażowanie w pozyskanie środków dla Gminy Rybno.