Rybno. Taryfy na dostawę wody i odbiór ścieków

0
74

Na podstawie art. 24 e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) informuję, że dnia 28 września 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie decyzją nr WA.RET.070.1.297.2.2018 zatwierdziło taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Rybno na okres 3 lat.

Taryf zacznie obwiązywać po upływie 7 dni od ogłoszenia jej w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

wójt gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

WA.RET.070.1.297.2.2018 z dnia 28.09.2018 r.