Rybno. Ukończenie remontu drogi powiatowej Erminów – Karolków Szwarocki

0
20

Dobiegły końca prace związane z remontem drogi powiatowej Nr 3822W Erminów – Karolków Szwarocki.

W ramach realizacji zadania na odcinku o długości 2,33 km zostało wykonane frezowanie nawierzchni, położenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz uzupełnienie poboczy kruszywem. Powiat Sochaczewski na remont drogi pozyskał środki z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych. Pozostałe koszty realizacji zadania zostały współfinansowane przez Powiat Sochaczewski i Gminę Rybno.

.