Rybno. Usuwanie azbestu w 2016

0
57

W 2016 roku w gminie Rybno kontynuowany jest proces usuwania  i unieszkodliwiania azbestu. Przy realizacji przedsięwzięcia po raz kolejny skorzystano  dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Zadanie pn: „Usuwanie azbestu z terenu gminy Rybno w 2016 roku” zostało dofinansowane dotacją w wysokości do 26 900,00 zł . Całkowity koszt wykonania prac polegających na  utylizacji ok 90,48 Mg eternitu  wyniesie 31 668,00 zł. Wykonawcą prac jest firma ECO-POL Sp z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-129 Pruszcz. Prace mają się zakończyć do dnia 30.09.2016 r.