Rybno. Uzupełniono Radę Gminy

0
144

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

z 7 stycznia 2019 r.

 

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rybno

bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1

przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

Aneta Agnieszka Szymańska

 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie z dnia 7 stycznia 2019 r.