Rybno. W jednej wsi tylko jedno Koło

0
44

19 listopada odbyło się spotkanie dotyczące utworzenia Kół Gospodyń Wiejskich na terenie gminy Rybno. Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem. 

Zebrani mieszkańcy mieli wiele pytań, a przeprowadzone bezpośrednio warsztaty wyjaśniły wszystkie wątpliwości. W trakcie spotkania poruszono tematy związane z zasadą funkcjonowania KGW, sposobu ich rejestracji i skorzystania ze wsparcia krajowego w wysokości od 3 do 5 tysięcy złotych.

Uczestnicy spotkania na temat Kół Gospodyń Wiejskich dowiedzieli się, że KGW będą miały osobowość prawną, będą mogły zarabiać i pozyskiwać dotacje. Warto mieć jednak na uwadze, że w jednej wsi będzie mogło istnieć tylko jedno Koło Gospodyń Wiejskich, a więc kto szybciej je zarejestruje, ten ma pierwszeństwo.

Zapraszamy na następne spotkanie, które odbędzie się 3 grudnia 2019 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rybno. Na spotkaniu zapadną decyzje o rejestracji stowarzyszeń.