Rybno. Wsparcie na remont i przebudowę z Funduszu Dróg Samorządowych

0
47

Dziś w Płocku nastąpiło uroczyste podpisanie dwóch umów o dofinansowanie ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych: „Remont drogi gminnej nr 380526W Jasieniec- Złota” (dofinansowanie w kwocie 459.109,86 zł) oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 380523W Ćmiszew Parcel- Józin” (dofinansowanie w wysokości 316.408,26 zł). Planowany termin realizacji inwestycji przewidziano do końca 2020 roku.

wójt gminy Rybno

Damian Jaworski

.