Rybno. ZAPROSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego informuje, że placówka posiada wolne miejsca w oddziałach „zerowych”. Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców dzieci pięcioletnich i sześcioletnich do zapisu (wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego mogą składać także rodzice dzieci spoza obwodu szkoły).

Kontakt: 46 861 16 03, sprybno@gminarybno.com