Rybno. Zapytanie ofertowe

0
41

ZAPYTANIE OFERTOWE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 12 marca 2019 r.

   Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno zaprasza do złożenia oferty na „Dostawę kruszywa drogowego na remonty dróg gminnych na terenie gminy Rybno”.

 

wójt gminy Rybno

Damian Jaworski

Zapytanie ofertowe nr sprawy RGK.7021.1.18.2019