Rybno. Zapytanie ofertowe

0
47

ZAPYTANIE OFERTOWE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 18 września 2019 r.

   Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody we wsi Nowa Wieś, gm. Rybno I etap” – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

 

wójt gminy Rybno

Damian Jaworski

 

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Przedmiar robót
  3. Rzut przyziemia – hala technologiczna
  4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót