Rybno. Zapytanie ofertowe

0
30

ZAPYTANIE OFERTOWE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 18 września 2019 r.

 

Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przeglądów dróg gminnych i obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie gminy Rybno.

 

wójt gminy Rybno

Damian Jaworski

 

Zapytanie ofertowe nr sprawy RGK.7225.1.2019