Rybno. Zapytanie ofertowe – inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła

0
20

ZAPYTANIE OFERTOWE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Gmina Rybno ul. Długa 20, 96-514 Rybno, zaprasza uprawnione podmioty do złożenia ofert cenowych na wykonanie   usługi pn.: Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Rybno.

wójt gminy Rybno

Damian Jaworski

Zapytanie ofertowe

  1. Formularz ofertowy
  2. Wykaz wykonanych usług
  3. Oświadczenie wykonawcy
  4. Wytyczne do przygotowania inwentaryzacji