Rybno. Zapytanie ofertowe – montaż wiat przystankowych

0
37

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy RGK.7240.1.2020

z dnia 30 marca 2020 r.

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie i montaż dziewięciu wiat przystankowych przy drogach stanowiących trasę dowozu dzieci do szkoły w gminie Rybno zgodnie z projektem architektoniczno – budowalnym stanowiącym załącznik nr 3. Wykonanie i montaż wiat przystankowych ma na celu poprawę warunków oczekiwania dzieci na przyjazd autobusu, przy zmiennych warunkach pogodowych oraz bezpieczeństwa przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu.
Szczegółowy zakres prac do wykonania określają:
– Projekt architektoniczno–budowlany stanowiący załącznik nr 3
– Przedmiar robót
– dokumentacja  graficzna lokalizacji wiat przystankowych zawarta w projekcie,
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
na podstawie których należy sporządzić kosztorys ofertowy.

 

wójt gminy Rybno

Damian Jaworski

 

Zapytanie ofertowe.
1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.