Rybno. Zapytanie ofertowe – nadzór inwestorski

0
30

Zapytanie ofertowe nr sprawy RGK.7011.15.3.2019

Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa ulic w miejscowości Rybno”.

Miejsce i termin  złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 6.12.2019 roku, do godziny 10.00 na adres: Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno

wszystkie dokumenty dot. zapytania ofertowego znajdują się w załączniku .

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załączniki do zapytania ofertowego