Rybno. Zapytanie ofertowe – opieka nad bezdomnymi zwierzętami

0
40

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Rybno w 2020 roku”

Przedmiotem niniejszego zapytania jest usługa polegająca na wyłapywaniu i opiece nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Rybno w okresie od 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Termin realizacji zamówienia: od 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Oferty należy składać do dnia 12 grudnia 2019 r. do godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno, I piętro pok. nr 11

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Rybno w 2020 roku” nie otwierać przed dniem 12.12.2019 r. do godz. 11.30.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe
2. Klauzula RODO
3. Załącznik nr 1 i nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4