Rybno. Zapytanie ofertowe – przeglądy dróg gminnych

0
27

ZAPYTANIE OFERTOWE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 10 września 2018 r.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów podstawowych dróg gminnych na terenie gminy Rybno oraz przeglądów podstawowych obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych.

Przeglądy dróg obejmują wykonanie oceny stanu technicznego wszystkich elementów drogi, opracowanie protokołów z kontroli dla każdej drogi, podpisanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z załączeniem danych z przeglądów, przekazanie materiałów w postaci papierowej. Długość dróg gminnych objętych przeglądem – 70 km.

 

wójt gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

Zapytanie ofertowe
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie