Rybno. Zapytanie ofertowe – usuwanie azbestu

0
32

ZAPYTANIE OFERTOWE

WÓJTA GMINY RYBNO

z 7 maja 2019 r.

 

Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno zaprasza do złożenia oferty na „Usuwanie azbestu z terenu gminy Rybno w 2019 roku”.

wójt gminy Rybno

Damian Jaworski

Zapytanie ofertowe

  1. Formularz Ofertowy
  2. Wykaz wykonanych usług
  3. Oświadczenie
  4. RODO