Rybno. Zapytanie ofertowe

0
55

Ikona-Rybno-mała

Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno, NIP: 8371692261 REGON: 750148466 tel./                                fax (46) 861-14-38

zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie badań prób wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym

Przedmiot zamówienia: Wewnętrzna kontrola jakości wody zgodnie z § 4 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. nr 61, poz. 417), w ilości trzech prób wraz z kosztami dojazdu we wskazane miejsca:

– Gimnazjum w Rybnie ul. Długa 11, 96-514 Rybno – kran w kuchni

– Stacja Paliw „BLISKA” PKN ORLEN Wężyki 58a, 96-514 Rybno – kran w barze

– Sklep spożywczy w Erminowie 10B, 96-514 Rybno – kran w sklepie

Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 17 listopada 2014 roku, do godziny 10.00 drogą pocztową lub w siedzibie Urzędu Gminy na adres : Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno

 

zapytanie-ofertowe-jakosc-wody.pdf – Zapytanie ofertowe- 95 kb