Rybno. Zarządzenie wójta

0
67

ZARZĄDZENIE Nr 40.2019

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczących realizacji zadań publicznych Gminy Rybno w 2019 roku.

wójt gminy Rybno

Damian Jaworski

 

Zarządzenie nr 40.2019 wójta gminy RYBNO z dnia 10 kwietnia 2019 r.