Są środki na remont pompowni w Arciechowie

0
32

Prawie 10 mln zł zostanie wpompowane w naszą pompownię w gm. Iłów

Na tę inwestycję czekano od lat. Wszystko wskazuje na to, że wybudowana w 1972 roku pompownia w Arciechowie w gminie Iłów będzie zmodernizowana. Z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Inicjatywę od początku wspierał poseł Maciej Małecki i Zarząd Powiatu w Sochaczewie oraz wójt Iłowa. Wartość całego projektu sięga ponad 9 mln zł.

Pompownia w Arciechowie powstała blisko pół wieku temu. Ostatni jej remont generalny wykonano w 1997 roku. Obiekt zlokalizowany jest przy lewobrzeżnym wale rzeki Wisły w gminie Iłów. Zadaniem pompowni jest odprowadzanie wód powierzchniowych  i infiltracyjnych ze zlewni cieków wodnych  pn. „Kanał  H” i „Rzeka Jeżówka“ oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe części Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej. Mówiąc prościej, gdy na terenach, szczególnie przy ujściu rzeki Jeżówka, zdecydowanie podniesie się poziom Wisły, co grozi przesiąknięciem wałów, uruchamiane są specjalne pompy. Pomagają one sprawnie odwodnić grunty sąsiadujące z wałami. To ważne zabezpieczenie przeciwpowodziowe, służące zachowaniu bezpieczeństwa mieszkańców tych terenów.

W wyniku wieloletniej eksploatacji pompowni znacznemu zużyciu uległy zarówno pompy, armatura, instalacja elektryczna, jak i elementy konstrukcji budowlanych.

– Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu sochaczewskiego jest dla Zarządu Powiatu niezwykle istotne. Stąd informacja o dofinansowaniu modernizacji pompowni w Arciechowie bardzo nas ucieszyła. W ten sposób urzeczywistniają się nasze wspólne z posłem Maciejem Małeckim i wójtem Janem Kraśniewskim plany. Od dawna wspieraliśmy tę jakże ważną inicjatywę – przyznaje Jolanta Gonta, starosta sochaczewski.

Złożony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wniosek znalazł się na pierwszym miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku, Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu. Samorząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o przyznaniu na realizację projektu ponad 7,1 mln zł. Około 2 mln zł jako wkład własny zapewniły PGW Wody Polskie.

W wyniku wieloletniej eksploatacji pompowni znacznemu zużyciu uległy zarówno pompy, armatura, instalacja elektryczna, jak i elementy konstrukcji budowlanych. Natomiast pęknięcie stropu na doku komory zrzutowej spowodowało z kolei rozszczelnienie konstrukcji. Faktem jest, iż pompownia Arciechów jest wysoce wyeksploatowana, awaryjna oraz przestarzała technologicznie.

– Cieszę się, że do powiatu sochaczewskiego trafi blisko 10 mln zł na całkowitą modernizację pompowni w Arciechowie. Od stanu tych urządzeń zależy ochrona przed powodzią nie tylko mieszkańców gminy Iłów. Obecna pompownia służyła nam przez lata, ale potrzebuje generalnego remontu. Dlatego nakłaniałem przedstawicieli i zarząd Wód Polskich do generalnego remontu. Udało się. Teraz w praktyce, w gminie Iłów będziemy mieli nowy obiekt z nowoczesnym sprzętem, którego zadaniem będzie zabezpieczenie mieszkańców przed powodzią – mówi poseł Maciej Małecki.

Zrealizowana inwestycja ma również przynieść zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem pompowni. W planach znajdują się prace polegające na jej modernizacji w zakresie nie tylko budowlanym czy elektrycznym, ale też technologicznym, co uczyni obiekt bardziej ekonomicznym i przyjaznym środowisku.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

.