„SACHEM” w SP w GIŻYCACH

Czytamy „Sachem” Henryka Sienkiewicza to hasło, pod jakim Społeczność Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach rozpoczęła 12 grudnia 2019 r. kolejną akcję Narodowego Czytania.

Na wstępie dyrektor Krystyna Wilczek powitała wszystkich obecnych i sprawiła nam wspaniałą niespodziankę. Odczytała list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, adresowany do naszej szkoły.

Bardzo miło było wysłuchać słów, w których Prezydent serdecznie podziękował nam za współorganizowanie tegorocznej odsłony akcji Narodowego Czytania.

„Ósme Narodowe Czytanie ukazało niezwykłe bogactwo Państwa pomysłów na wspólną lekturę Nowel polskich, a zaangażowanie wszystkich organizatorów w ogromnym stopniu przyczyniło się do jeszcze lepszego poznania klasyki polskiej literatury. Bardzo się cieszę, że te wspaniałe utwory, które wspólnie przeczytaliśmy, połączyły tak wielu Polaków i przyniosły dużo radości czytelnikom w różnym wieku. Dzięki tej lekturze razem odkryliśmy patriotyczne i uniwersalne wartości Nowel polskich. 

Raz jeszcze składam gorące podziękowania Państwu oraz wszystkim osobom, które wsparły akcję Narodowego Czytania i uczestniczyły w jej realizacji. Niech wyrazem mojej wdzięczności będzie dołączony do listu okolicznościowego egzemplarz Nowel polskich, wzbogacony ilustracjami przygotowanymi specjalnie z myślą o tegorocznej akcji. Mam nadzieję, że ta publikacja przyniesie Państwu wiele ciekawych refleksji.”

Dyrektor przekazała otrzymany egzemplarz Nowel polskich na ręce bibliotekarza. Książka jest dostępna dla zainteresowanych w bibliotece szkolnej i będzie miała dla wszystkich szczególne znaczenie.

Następnie Samorząd Uczniowski i chętni uczniowie czytali „Sachem”. Tym razem przeczytaliśmy całą nowelę  – opowieść o zniewoleniu, upokorzeniu, utracie godności. Warto pamiętać, że Henryk Sienkiewicz napisał tę lekturę w okresie, kiedy Polska była pod zaborami i groziła jej utrata tożsamości narodowej.

Na zakończenie dyrektor Wilczek podziękowała za kontynuację akcji i podkreśliła jej ideę – popularyzację czytelnictwa, zwrócenie uwagi na piękno polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia własnej tożsamości.

Izabela Kubiak  – opiekun SU

Małgorzata Orzeszek – bibliotekarz

.