SBO. Wygrała plaża miejska z pomostem do cumowania kajaków

0
45

58079

Wyniki III edycji Budżetu Obywatelskiego!

Znamy już wyniki III edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Dzięki podziałowi ogólnej puli 1,1 mln na projekty „duże” i „małe”, w przyszłym roku zrealizowanych zostanie aż pięć pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców.

Po przeliczeniu głosów ustalono listę rankingową. W projekcie budżetu miasta na 2016 rok znajdą się dwa projekty „duże”: plaża miejska (1991 głosów) i boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 2 (1340), a także trzy „małe”: pracownia komputerowa w Zespole Szkół (1672 głosy), wymiana instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej z remontem łazienek w Szkole Podstawowej nr 3 (766) i oświetlenie wraz z odwodnieniem boiska w Chodakowie (523 głosy).

 

Głosowanie w III edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego (SBO2016)

  • liczba złożonych wniosków – 28
  • wnioski zakwalifikowane, poddane pod głosowanie – 25
  • w głosowaniu internetowym wzięły udział – 1 622 osoby (uprawnieni i nieuprawnieni)
  • głos na papierowych ankietach oddało – 8 270 osób (uprawnieni i nieuprawnieni)
  • łączna liczba uprawnionych osób głosujących (po weryfikacji) – 7 415
  • łączna liczba prawidłowo oddanych głosów – 12 977
  • frekwencja, liczona od liczby prawidłowo wypełnionych kart – 24,1 %
  • powody unieważnienia głosów: brak nr PESEL, nie wybrano żadnego projektu, wybrano więcej niż 2 projekty, głos oddany przez osobę niebędącą mieszkańcem Sochaczewa.

 

 

WYNIK GŁOSOWANIA NA WSZYSTKIE PROJEKTY

Nazwa projektu i liczba oddanych prawidłowo głosów:

Plaża miejska z pomostem do cumowania kajaków                       1991

Pracownia komputerowa dla Zespołu Szkół w Sochaczewie         1672

Boisko do piłki nożnej i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sochaczewie  1340

Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Hanki Sawickiej 5-7 w Sochaczewie                                                                                                                                                         1332

Remont oraz wykonanie nowych miejsc parkingowych                954

Remont przycmentarnej Kaplicy              833

Wymiana instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej z remontem łazienek 766

Oświetlenie i nawodnienie boiska w Chodakowie           523

Sochaczewski Klub dla Rodzin „Wesoła Chata”  418

Winda towarowo-gastronomiczna w przedszkolu           334

Chodniki dla Chodakowa             299

Asfalt za Bzurą  292

„Pod czujnym okiem” – rozbudowa systemu monitoringu miejskiego oraz modernizacja Centrum Monitoringu Wizyjnego          291

Boisko wielofunkcyjne i siłownia zewnętrzna na Zatorzu             271

Autobus City Smile         254

boryszewskie boisko do piłki nożnej      200

Chodnik z oświetleniem na ulicy Topolowej       184

Remont ulicy Bohaterów Chodakowa   183

Mały Amfiteatr w Dzielnicy        167

Miasteczko Komunikacyjne       148

Tablice wizualizujące historyczny wygląd sochaczewskiego zamku          133

Studio nagrań Sochaczew           118

Zagospodarowanie terenów między blokami na ul. Senatorskiej             115

Podjazdy dla niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Kultury w Chodakowie    109

Chodnik na ulicy Pocztowej                50

 

Urząd Miasta Sochaczew