ŚDS ma 20 lat

0
89

Działający od 1998 roku na ul. Zamkowej Środowiskowy Dom Samopomocy obchodzi jubileusz dwudziestolecia. To jedna z pierwszych tego typu placówek na Mazowszu, która od lat wyznacza standardy dla innych domów.

Jest to placówka wsparcia dziennego dla osób  przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo. Przeznaczona została dla 50 osób, które mogą korzystać m. in. z pracowni rękodzielniczej, plastycznej, komputerowej, florystycznej czy rehabilitacji ruchowej. ŚDS znany jest również jako organizator Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy oraz wydarzenia „Kolędujmy wszyscy wraz”, które co roku, w okresie przedświątecznym, gromadzi tłumy uczestników.

Do tych oraz wielu innych aspektów działalności domu nawiązywali przyjaciele placówki, wśród których znaleźli się m. in. burmistrz Piotr Osiecki, zastępca burmistrza Marek Fergiński, przewodniczący Rady Miasta Sylwester Kaczmarek, starosta Jolanta Gonta oraz wicestarosta Tadeusz Głuchowski, przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, rodzice podopiecznych i wielu innych. Zebrani mieli okazję obejrzeć prezentację artystyczną dotyczącą niepodległej Polski (publiczność zasiadła pod namiotem ufundowanym ŚDS przez władze miasta),  skosztować pysznego tortu, a przede wszystkim spotkać się w domowej atmosferze.

Przyłączamy się do życzeń dla placówki i zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć.