„SENIOR W KAJAKU” – I Spływ Kajakowy Klubu Seniora w Nowej Suchej

0
48

We wtorkowe południe 6 sierpnia 2019 roku grupa seniorów z Klubu Seniora w Nowej Suchej stawiła się na zbiórce przed spływem kajakowym. Większość z nich nigdy nie płynęła kajakiem, dlatego konieczny był krótki instruktaż prawidłowego wsiadania do kajaka, zapięcia kapoka oraz trzymania wiosła. Uczestnicy najbardziej obawiali się wywrotki podczas spływu. Jednak wielka ciekawość i odwaga zwyciężyła. W ciągu kilkunastu minut cała grupa zasiadła w kajakach i wyruszyła w ponad dwugodzinny spływ Bzurą.

Celem wodnej wędrówki była oddalona o osiem kilometrów „Stodoła nad Bzurą” w Kozłowie Biskupim. W spływie brali udział również ratownicy WOPR, choć trasa była dobrana tak, by nie było sytuacji nieprzewidzianego kontaktu z wodą. W końcu bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze! Stan wody w rzece wciąż utrzymuje się na niskim poziomie. Uczestnicy musieli uważnie omijać mielizny. Robili to ze znaczną wprawą, a cała wyprawa szybko zmierzała do celu, aby wszyscy stanęli na suchym lądzie. Spływ zakończył się wspólnym posiłkiem przy grillu, co dodatkowo przyczyniło się do stworzenia wspomnień i dobrych relacji. Aktywna integracja środowiska seniorów jest dla nas bezcenna!

Spotkanie odbyło się w ramach prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Suchej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Seniorów Gminy Nowa Sucha projektu „Stworzenie miejsca spotkań i świadczeń opiekuńczych w postaci Klubu Seniora dla osób starszych z gminy Nowa Sucha” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ,Osi Priorytetowej 9: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych pn. „Stworzenie miejsca spotkań i świadczeń opiekuńczych w postaci Klubu Seniora dla osób starszych z gminy Nowa Sucha” realizowany przez Gminę Nowa Sucha.