Sesja egzaminacyjna w Osiemdziesiątce!

230 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego przystąpi do egzaminów zawodowych w sesji letniej. To będzie ogromne wyzwanie zarówno dla uczniów, ale także dla nauczycieli i  dyrekcji szkoły, które te egzaminy muszą przygotować i przeprowadzić – ta liczba robi wrażenie.  Sesja egzaminacyjna rozpocznie się 17 czerwca i w Osiemdziesiątce potrwa do końca miesiąca – w niektórych szkołach egzaminy będą trwać jeszcze w lipcu.

Od 2012 roku egzaminy odbywają się w nowej formule. Wcześniej uczniowie szkół zawodowych zdawali jeden egzamin zawodowy na zakończenie edukacji w technikum lub zasadniczej szkole zawodowej. Zgodnie z nową podstawą programową teraz w trakcie nauki zdają kwalifikacje, zależnie od wybranego profilu kształcenia.

Uczniowie zdają średnio dwie kwalifikacje, chociaż są też takie zawody, które mają trzy kwalifikacje. Uczeń, który chce mieć tytuł technika poza świadectwem ukończenia szkoły musi mieć też zdane wszystkie kwalifikacje. Generalnie wszyscy podchodzą do tych egzaminów, skoro zdecydowali się na taki typ szkoły, to związane z nią kwalifikacje, chcą mieć zaliczone. Nawet jeśli w którejś z sesji mają nieudane podejście, próbują  po raz kolejny. Harmonogram egzaminów jest tak ułożony, że umożliwia kolejne podejście również tym, którzy wybranej kwalifikacji  nie zaliczyli

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w wybranym zawodzie będą znane 30 sierpnia. Harmonogram egzaminów jest dostępny już od kilku miesięcy i uczniowie są z nim zapoznani, co nie zmniejsza poziomu stresu, ponieważ egzamin  jest dla uczniów równie ważny jak matura.

W sesji letniej w Osiemdziesiątce są zdawane kwalifikacje w następujących zawodach:  technik logistyk, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu i obsługi turystycznej, technik informatyk i technik mechanik.

Egzaminy na kwalifikacje składają się z części pisemnej i praktycznej – część pisemną należy zaliczyć na 50 %, natomiast przy praktycznej próg jest zdecydowanie wyższy i wynosi 75 procent.  Egzamin pisemny można zdawać w formie papierowej i elektronicznej, w tym drugim przypadku jego wynik znany jest od razu – forma egzaminu zależy od możliwości technicznych szkoły. Prace sprawdzają egzaminatorzy OKE. W Osiemdziesiątce egzamin pisemny jest zdawany w formie papierowej – trwa 60 minut i składa się z zadań zamkniętych.

Z kolei część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut, uczniowie otrzymują arkusz egzaminacyjny, który muszą uzupełnić, zrealizować podane zadania. Czas trwania egzaminu określony jest dla każdej kwalifikacji – informacje te są zawarte m.in. w informatorze. Oczywiście przykładowe arkusze egzaminacyjne  znajdują się na stronach CKE i OKE.

Ci, którzy zdają kwalifikacje mają nadzieję, że dzięki nim ich szanse na rynku pracy będą większe, że pracodawcy dostrzegą w nich wysokiej klasy specjalistów.

gbg