Sesja Rady Powiatu, w piątek 5 października

0
35

W piątek 5 października br. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Powiatu w Sochaczewie

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie porządku
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 5. zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;
 6. zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2018;
 7. udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego;
 8. zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych;
 9. rozpatrzenia skargi na Starostę Sochaczewskiego.
 10. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w I półroczu 2018 roku.
 11. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 12. Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.

Po zakończeniu obrad sesji o godz. 1500  zapraszam na odsłonięcie tablicy pamięci Marcina Kubiaka Pierwszego Starosty Sochaczewskiego III Rzeczypospolitej w latach 1998-2002.

 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie