Sesja ze zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej

0
44

Trwająca niespełna godzinę sesja Rady Powiatu w Sochaczewie poświęcona była w głównej mierze rozpatrzeniu dwóch uchwał: w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu a co za tym idzie w budżecie powiatu.

Radni zebrali się w środę, 10 lipca na obradach VII sesji Rady Powiatu. Obradowali w osiemnastoosobowym składzie. Przedstawione przez Teresę Pawelak, skarbnik powiatu zmiany w WPF dotyczyły zwiększenia wydatków w związku z wprowadzeniem czterech nowych zadań inwestycyjnych.  – Proponowane zmiany zawarte w projekcie uchwał polegają na urealnieniu planu dochodu majątkowych o kwotę 84 800 złotych oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 328 600 zł. – mówiła podczas sesji skarbnik powiatu.

Jedna ze zmian dotyczyła zwiększenia wkładu własnego w wysokości niespełna 240 tysięcy złotych na realizację zadania wygranego w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego, tj. modernizację boiska trawiastego, budowę bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie. W budżecie powiatu na ten cel było przeznaczono 885 tysięcy złotych. Wartość zadania ulegnie zwiększeniu ze względu na konieczność wykonania m.in. dodatkowych decyzji środowiskowych, map projektu. (O realizacji tego zadania i przeprowadzonym przetargu na to zadanie będziemy pisać szerzej w kolejnych materiałach prasowych.)

Kolejne przesunięcie środków dotyczyło zadania pn.: „Dokumentacja projektowa na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie”. Chodzi o przedłużenie umowy z firmą, która ma wykonać dokumentację. Wynika to z faktu, iż konserwator w stosownym czasie nie przedłożył odpowiednich dokumentów, które potrzebne były projektantowi do wykonania zadania a tym samym do zakończenia  działania z końcem czerwca.

Następna zmiana w budżecie dotyczyła pokrycia wkładu własnego na realizację na terenie powiatu inwestycji, polegającej na wykonaniu koncepcji budowy trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi na obszarze trzech powiatów: warszawskiego zachodniego, sochaczewskiego oraz nowodworskiego. Chodzi o opracowanie dokumentacji projektowej. Powiat na ten cel przeznacza 39 tysięcy zł.

Ostatnia kwestia związana była z inwestycją drogową, tj. wykonaniem dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej – ulicy Inżynierskiej w Sochaczewie na długości 950 m. Zadanie to będzie podzielone na dwa etapy a tym samym lata: 2019 i 2020 r. Wykonanie całej dokumentacji to koszt 156 tysięcy złotych.

Sesje Rady Powiatu są transmitowane na żywo a archiwum z relacji można oglądać poprzez stronę BIP urzędu oraz stronę internetową Starostwa.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie