SŁAWOMIR KOPER GOŚCIEM BIBLIOTEKI

0
45

Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie zaprosiła 3 czerwca w ramach ogólnopolskiej akcji „Noc w bibliotece” Sławomira Kopra – pisarza, autora książek historycznych, publicystę. Gość spotkania jest historykiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Uchodzi za jednego z najbardziej popularnych pisarzy książek historycznych. Wydał ponad 40 tytułów, których sprzedaż osiągnęła 800 tysięcy egzemplarzy. Pozycje tego autora wielokrotnie znajdowały się na listach bestselerów. Są również chętnie wybierane przez czytelników biblioteki w Sochaczewie. Prezentują ważne i znane, ale także nieco już zapomniane postaci w kontekście życia prywatnego i codziennego oraz obyczajowości charakterystycznej dla danej epoki.

Podczas spotkania opowiadał o swoim warsztacie twórczym. Mówił, że w jego teksty nie są przesycone datami, gdyż uważa suche fakty i daty za zniechęcające szerszy krąg odbiorców. Nie oznacza to jednak, że opisywana przez niego historia jest niewiarygodna. Podczas pracy opiera się na tekstach źródłowych, listach, materiałach archiwalnych, korzysta też z dokumentów sądowych oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Czasem jego książki wywołują kontrowersje, ponieważ odbrązawia postacie powszechnie uznawane za wzorce a niektóre wręcz ściąga z piedestału. Życiorysy ludzi nawet bardzo wybitnych są rzadko czarno – białe, każdy ma swoje wady i słabości. Sławomir Koper podkreślił, że w przypadku osób żyjących o których pisze, ujawnia pewne smaczki obyczajowe ale stara się nie ujawniać faktów które mogłyby łamać komuś życie. Czytelnicy sochaczewskiej biblioteki byli bardzo dobrze znają twórczość popularyzatora historii. Zadawali wiele pytań, na które autor chętnie i barwnie odpowiadał. Można było nabyć książki z autografem autora.

.