SML-W z nowym prezesem

0
175

Po wielu zawirowaniach, które w ostatnim czasie dotknęły zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej pojawia się nadzieja na stabilizację. W rozstrzygniętym 18 lipca konkursie na nowego prezesa zarządu, komisja konkursowa składająca się z członków rady nadzorczej SML-W powierzyła kierowanie największą mieszkaniówką w Sochaczewie powszechnie znanemu Jerzemu Krupie.

Jerzy Krupa ukończył studia wyższe na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia doktoranckie w Instytucie Badań Pedagogicznych w Warszawie. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel w sochaczewskich szkołach średnich. Był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie. W 1996 roku, wraz z grupą współpracowników, podjął działania, które doprowadziły do powstania szkoły wyższej w naszym mieście. Przez lata pracował w niej jako wykładowca.

Jerzy Krupa jest zasłużonym spółdzielcą, członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej w Sochaczewie, Banku Spółdzielczego, Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Sochaczewie, a także Sochaczewianinem Roku oraz Honorowym Obywatelem Miasta.

W 2002 roku został przedstawicielem polskiej spółdzielczości w Brukseli. Od wielu lat jest również działaczem społecznym i samorządowym. W 2006 roku wybrany na radnego sejmiku wojewódzkiego.