Sochaczewska wąskotorówka tematem konferencji w Warszawie

0
152

6 listopada w Stacji Muzeum w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt. Rola samorządu w rozwoju komunikacji na przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej – w 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Głównym organizatorem wydarzenia, które zostało poświęcone zagadnieniom związanym z samorządem oraz historią kolejnictwa, była warszawska Stacja Muzeum. Tematem przewodnim konferencji w dużej mierze okazały się dzieje sochaczewskiej kolei wąskotorowej. Dlatego właśnie, pośród wielu znamienitych prelegentów i gości, znaleźć musieli się pracownicy Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie.

Konferencję uroczyście zainicjowała przewodnicząca komisji ds. kultury Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożena Żelazowska, wespół z zastępcą dyrektora Stacji Muzeum Walentyną Rakiel-Czarnecką oraz kierownikiem Działu Ekspozycji i Wystaw Czasowych Stacji Muzeum Sławomirem Majchrem.

Pierwszy panel konferencji, dotyczył Dziejów rozwoju kolei od początku po czasy współczesne, ze szczególnym uwzględnieniem Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej, Warszawskiej Kolei Dojazdowej i spółki Koleje Mazowieckie – KM. Tę część rozpoczął dr Ariel Ciechański, prezentując historię rozwoju kolei na ziemiach polskich. Drugie wystąpienie, zaaranżowane przez Łukasza Popowskiego z Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, dotyczyło dziejów sochaczewskiej „kolejki”, ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu w jej utworzeniu oraz funkcjonowaniu. Kolejny wystąpił prezes zarządu spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Michał Panfil, prezentując historię Elektrycznej Kolei Dojazdowej (dziś WKD). Zamykający panel dyrektor handlowy oraz członek zarządu spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Dariusz Grajda omówił dotychczasową działalność najważniejszego wojewódzkiego przewoźnika oraz firmowe plany strategiczne na przyszłość. Wszystkie wystąpienia z pierwszego panelu miały za zadanie zbudować tło faktograficzne, dotyczące zagadnień kolejowych, na którym oparli się następni prelegenci.

Drugi panel poświęcony Kształtowaniu się samorządu i jego roli w rozwoju komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiegorozpoczął dr Sławomir Dębski. Badacz zaprezentował proces kształtowania się samorządu w Polsce, a następnie rolę tych struktur w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych pomiędzy miejscowościami. Drugi w kolejności dr Bogusław Kowalski zreferował zagadnienia dotyczące transportu publicznego na Mazowszu, jako jednej z głównych dziedzin gospodarki krajowej. Można się było dowiedzieć jak wygląda proces planowania, finansowania i realizowania zadań transportowych, a także jakie wyzwania stoją przed PKP odnośnie nowych połączeń kolejowych.

Trzeci i ostatni panel, powiązany z Przykładami rozwoju gospodarczego miast, gmin i powiatów dzięki komunikacji kolejowej, zrealizowany został przez samorządowców z Mazowsza Zachodniego. Najpierw wiceburmistrz Sochaczewa Dariusz Dobrowolski zaprezentował znaczenie miejscowej wąskotorówki dla rozwoju miasta. Następnie burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński ukazał rolę Warszawskiej Kolei Dojazdowej oraz Kolei Mazowieckich w rozwoju miasta i gminy. Jako trzeci wystąpił burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński, objaśniając znaczenie Warszawskiej Kolei Dojazdowej, jako ekologicznego środka transportu dla miasta, którym zarządza. Czwartym prelegentem był wiceburmistrz Ożarowa Mazowieckiego Dariusz Skarzyński, który zaprezentował współpracę swojego miasta z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie funkcjonowania systemu Parkuj i jedź. Ostatnim, dla odmiany nie związanym z samorządem, panelistą okazał się dziennikarz turystyczny Jan Paweł Piotrowski, który powrócił do tematu sochaczewskiej kolei wąskotorowej, prezentowanej tym razem jako szansa dla rozwoju turystyki w powiecie sochaczewskim.

Wszystkie panele zwieńczone zostały dyskusją, w której aktywnie uczestniczyli obecni na sali uczniowie szkół o profilu kolejowym z Teresina, Tłuszcza i Warszawy. Oddziaływanie konferencji zostanie wzmocnione, gdyż jeszcze w tym roku planowane jest wydanie publikacji zawierającej wszystkie prezentowane referaty.

Dla Sochaczewa oraz Muzeum Kolei Wąskotorowej warszawska konferencja okazała się niewątpliwie ważnym wydarzeniem. Poruszonych zostało wiele interesujących zagadnień, które przybliżyły zebranym tematykę związków samorządu terytorialnego z organizacją i rozwojem transportu publicznego. Istotne, że jednym ze sztandarowych przykładów, w oparciu o który zagadnienia te były prezentowane, okazała się Powiatowa Kolej Sochaczewska, przekształcona w latach 1984-1986 w placówkę muzealną. To tym ważniejsze, że tak znaczącą nobilitację sochaczewska wąskotorówka otrzymała w roku, w którym obchodzimy jej jubileusz 95-lecia.

Konferencja została zrealizowana w ramach dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Inicjuje ona jednocześnie szereg innych tego typu wydarzeń, mających na celu celebrowanie 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Łukasz Popowski
Monika Szymańska

Asystenci muzealni

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie 

Fot. Marta Przygoda-Stelmach