Sochaczewski Klaster w gronie wyróżnionych

0
110

Jeśli przypuszczenia się potwierdzą i woda spod ziemi będzie się nadawała do wykorzystania, drugim krokiem będzie budowa zakładu odzyskującego ciepło. O pieniądze na ten cel ma zabiegać, powołany do życia jesienią ubiegłego roku, Sochaczewski Klaster Energii. Utworzyły go Miasto Gmina Sochaczew, sochaczewskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie oraz spółka Geotermia Mazowiecka S.A. Piotr Osiecki poinformował, że niedawno klaster uzyskał od ministra energii Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. Ze 115 zgłoszeń z całej Polski pozytywnie oceniono 70. Dodatkowo wyróżniono 33 najlepsze projekty, w tym sochaczewski. Mając w ręku certyfikat, klaster opracował i złożył już wniosek o dotację na budowę zakładu geotermalnego. Jak zapewniał wiceprezes Artur Michalski, reprezentowany przez niego NFOŚiGW dysponuje środkami pomocowymi z UE i pieniędzmi krajowymi na ten cel. Specjalne fundusze są też w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział: zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW Artur Michalski, poseł ziemi sochaczewskiej, Przewodniczący sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa Maciej Małecki, burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki wraz z zastępcą Dariuszem Dobrowolskim, przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Kaczmarek, skarbnik miasta Jolanta Brzóska, a także prezes Geotermii Mazowieckiej Marek Balcer, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Jarosław Dorociak i szef spółki Polgeol sprawującej nadzór i dozór geologiczny nad odwiertem Bogdan Noga. Wykonawcę robót reprezentowali prezes G-DRILLING S.A. Arkadiusz Biedulski oraz jego zastępca Janusz Dańda.

UM