Najbliższe wydarzenia kulturalne w Sochaczewie

0
1053

20.08. – 1.09. MIĘDZYNARODOWE LABORATORIA „ECO CAMPUS”

Międzynarodowe Laboratoria Ruchu i Tańca w Przestrzeni Publicznej „Eco Campus” są realizowane w ramach „change /project”. Skoncentrują się na poszukiwaniu demokratycznych wzorców pracy w obszarze sztuk performatywnych w ogólnej koncepcji ekologii jako stylu życia jednostki i społeczeństwa. Laboratoria odbędą się dniach 20.08.-1.09.2019 w Sochaczewie (Centrum Kultury w Sochaczewie) w ramach UNITY Międzynarodowy Festiwal Teatralny.

Artyści prowadzący:

Jana Ryslava (CZ), Kat Rampackova (SK), Viktória Makra (HU), Maciej Tomaszewski (PL), Ewelina Sobieraj (PL), Dawid Żakowski (PL)

Artyści rezydenci:

Gergő LukácsFelicity StarkeyJúlia Manka Szirtes, Réka Pável, Kozma Zsófi RebekaAnička LabatTímea Szalontay, Andrea Tusimova, Anna Mária TrávničkováAlicja ZalewskaAgata ZatajPaweł Mandziewski, Daria DudekMarysia FornalskaPaula Szewczyk, Zuzia MikołajczykPaweł ZatorskiKacper KalotaMichał KlinUla JagielskaDawid OsińskiOliwia BiałasMateusz NguyenDaria Mazippus

Laboratoria będą poświęcone pogłębionej praktyce technik ruchowych, tanecznych i performatywnych. Artyści będą eksplorować różne strategie ruchowe w przestrzeni publicznej i naturalnej. Na podstawie osobistych doświadczeń i inspiracji związanych z różnymi przestrzeniami publicznymi artyści będą rozwijać akcje, które zbudują finałowy spektakl „River Show”. Spektakl przygotowany przez międzynarodowy zespół artystów w reżyserii Dawida Żakowskiego zaprezentowany zostanie 30 czerwca o godz. 20.00 na Bulwarach nad Bzurą podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Unity w Sochaczewie.

Idea „rzeki”, „przepływu” jest kluczowym zagadnieniem dla Międzynarodowych Laboratoriów Ruchu i Tańca „Eco Campus”. Odnosi się bezpośrednio do zagadnień współczesnej demokracji i jej wpływu na sztuki performatywne, badających zarówno organikę ruchu, jak i stany skupienia, oraz przepływ energii poprzez ciało performatywne.

Projekt jest jest współfinansowany przez Miasto Sochaczew i przez Rządy Czech, Słowacji, Węgier, Polski w ramach Visegrad Grants ze środków International Visegrad Fund.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Sztuka Nowa, Sochaczewskie Centrum Kultury
Partnerzy: Cooltour Ostrava, PST – Priestor Súčasného Tanca, KošiceZiggurat ProjectCamerata MazoviaTeatr Maska Sochaczew, Abstrakt Sochaczew i Pracownia Eksperymentów Audiowizualnych, Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie

——————————————————————————————————————–

International Laboratories of Movement and Dance in Public Space „Eco Campus” are part of the „change /project”. The Laboratories will focus on the search for democratic patterns of artistic work in general concept of ecology as a style of life for an artists and a person. The goal of laboratories is to share and exchange strategies for democratic work in the field of performative arts. The laboratories will be held between 20.08.-01.09.2019 in Sochaczew, Poland (Cultural Center in Sochaczew, address: 15 Sierpnia 83, 96-500 Sochaczew, Poland, 60 km from Warsaw)

Leading Artists: Jan Ryslava (CZ), Kat Rampackova (SK), Viktória Makra (HU), Maciej Tomaszewski (PL), Ewelina Sobieraj (PL), Dawid Żakowski (PL)

Artists in residency: Gergő Lukács, Felicity Starkey, Júlia Szirtes, Réka Pável, Zsófi Kozma, Anička Labat, Tímea Szalontayová, Andrea Tusimova, Anna Mária Trávničková, Alicja Zalewska, Agata Zataj, Paweł Mandziewski, Daria Dudek, Marysia Fornalska, Paula Szewczyk, Zuzia Mikołajczyk, Paweł Zatorski, Kacper Kalota, Michał Klin, Urszula Jagielska, Dawid Osiński, Oliwia Białas, Mateusz Nguyen, Daria Matippus

The laboratories are dedicated for the practice various dance, movement and performative techniques. Artists will explore physical strategies in public and natural spaces.
Based on personal experiences and inspirations related to different out-door spaces, artists will develop actions that will be included in the final performance „River Show”.
Performance of international group of artists directed by Dawid Żakowski will be presented on June 30 at 20.00 at Boulevards over Bzura river during UNITY International Theater Festival in Sochaczew.

The river is the core idea of International Laboratories of Movement and Dance Eco Campus
It refers directly to the issues of modern democracy and its implication in contemporary performative techniques, examining both the organics of the movement, the states of concentration and the flow of energy through the performative body.

The Project is co-finansed by The Municipality of Sochaczew and by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Organizers: The Association Sztuka Nowa, Sochaczewskie Cultural Centre
Partners: Cooltour Ostrava, PST – Priestor Súčasného Tanca, Ziggurat Project, Camerata Mazovia, Teatr Maska Sochaczew, Abstract Dance Group, Audiovisial Experiments Laboratory, Music School of the first and second stage in the name of Fryderyk Chopin in Sochaczew.

.

21. – 31.08. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL „UNITY”  

Międzynarodowy Festiwal Teatralny UNITY 2019 odbędzie w dniach od 21 sierpnia do 31 sierpnia w Sochaczewie współorganizowany przez SCKSochaczewskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie Sztuka Nowa we współpracy z wydziałem Kultury, Turystyki i Promocji Miasto Sochaczew. UNITY to pierwsza pilotażowa edycja projektu społeczno‐artystycznego opartego na potencjale wymiany międzykulturowej z partnerami z Czech (Cooltour Ostrava), Słowacji (PST – Priestor Súčasného Tanca, Košice ) i Węgier (Ziggurat Project, Budapeszt) oraz współpracy z lokalnymi partnerami i instytucjami kultury: Camerata MazoviaTeatr MaskaSochaczew, Abstrakt Sochaczew i Pracownia Eksperymentów AudiowizualnychSzkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie.

UNITY to jedność w różnorodności. Festiwal skupia artystów, tancerzy, performerów i pedagogów ze Słowacji, Czech, Węgier oraz Polski. Osią Festiwalu będą międzynarodowe laboratoria tańca i ruchu Eco Campus, które zmienią miasto Sochaczew w prawdziwie europejską stolicę unikatowej sztuki performatywnej, teatru fizycznego i teatru tańca. 10 dni pracy z ciałem, umysłem, emocjami, głosem i ich granicami, 30 młodych performerów i 6 pedagogów z 4 różnych krajów Europy.

W ramach Festiwalu UNITY odbędzie się szereg wydarzeń artystycznych i społecznych realizowanych na terenie Miasta Sochaczew: Bulwary nad Bzurą, Park im. Fryderyka Chopina, Park im. I. W. Garbolewskiego, Państwowa Szkoła Muzyczna oraz Sochaczewskie Centrum Kultury. Celem Festiwalu jest zatarcie granicy między widzem a wykonawcą, dające możliwość czynnego włączenia się w wydarzenia proponowane w ramach Festiwalu. Stworzenie przyjaznej przestrzeni, w której będzie można wspólnie posadzić drzewo, improwizować tanecznie, wziąć udział w warsztatach teatralnych, czy włączyć się w proces tworzenia spektaklu w przestrzeni miasta.

Festiwal UNITY to również szerokie spektrum prezentacji artystycznych, aż 13 wydarzeń, w tym 4 premiery, spektakle teatralne i taneczne, akcje performatywne, instalacje i koncerty.

PROGRAM FESTIWALU UNITY:

21-31 sierpnia / 21-31 of august 
Międzynarodowe Laboratoria Ruchu i Tańca / International Laboratories of Movement and Dance
Prowadzący: Viktória Makra (HU), Ewelina Sobieraj (PL), Jana Ryslava(CZ), Kat Rampackova (SK), Maciej Tomaszewski (PL), Dawid Żakowski(PL)
Sochaczewskie Centrum Kultury ul. 15 Sierpnia 83

23 sierpnia / 23 of august | PIĄTEK

godz. 17.00
Akcja sadzenia drzew / tree planting action
Sochaczewskie Centrum Kultury ul. 15 Sierpnia 83

godz. 19.00
Spektakl „No more Hamlet” reż. Dawid Żakowski / premiera /Teatr Maska Sochaczew
Sochaczewskie Centrum Kultury ul. 15 Sierpnia 83

24 sierpnia / 24 of august | SOBOTA
godz. 20.00
Akcja performatywna / jam taneczny / improwizacja
Prowadzący: Ewelina Sobieraj (PL), Jana Ryslava (CZ), Viktória Makra(HU), Maciej Tomaszewski(PL)
Park im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie

25 sierpnia / 25 of august | NIEDZIELA
godz. 19.00
Koncert muzyki filmowej pod dyr. Artur Komorowski Camerata Mazovia / Performance taneczny
Sochaczewskie Centrum Kultury ul. 15 Sierpnia 83

26 sierpnia / 26 of august | PONIEDZIAŁEK

godz. 19.00

Spektakl „2 brown to be Polish” reż. Ewelina Sobieraj / premiera /

choreografia i wykonanie Magdalena Agata Wójcik

Sochaczewskie Centrum Kultury ul. 15 Sierpnia 83

godz. 20.00
Spektakl „Cappuccino” reż. Ewelina Sobieraj i Magdalena Agata Wójcik / premiera
Sochaczewskie Centrum Kultury ul. 15 Sierpnia 83

30 sierpnia / 30 of august | PIĄTEK
godz. 20.00
Spektakl „River show” / premiera / Finał międzynarodowych laboratoriów tańca i ruchu
reż. Viktória Makra (HU), Ewelina Sobieraj (PL), Jana Ryslava (CZ), Kat Rampackova (SK), Maciej Tomaszewski (PL), Dawid Żakowski (PL)
Bulwary nad Bzurą w Sochaczewie

31 sierpnia / 31 of august | SOBOTA

godz. 11.00 – 14.00
Piknik rodzinny / warsztaty taneczne i teatralne dla dzieci i dorosłych
Park im. I. W. Garbolewskiego w Sochaczewie

godz. 14.00
„Jumika” reż. Kat Rampackova (SK) /spektakl teatru tańca dla dzieci
Państwowa Szkoła Muzyczna w Sochaczewie ul. Głowackiego 2

godz. 18.00
„Na minutę przed / ENTROPIA” reż. Maciej Tomaszewski / Sztuka Nowa / wystawa performatywna
Sochaczewskie Centrum Kultury ul. 15 Sierpnia 83 Sochaczew

godz. 20.00
„Black SQR” reż. Dawid Żakowski / work in progress / Sztuka Nowa
spektakl instalacja performatywna
Sochaczewskie Centrum Kultury ul. 15 Sierpnia 83

godz. 21.00
Zakończenie Festiwalu / after party
Sochaczewskie Centrum Kultury ul. 15 Sierpnia 83

Na wszystkie wydarzenia WSTĘP WOLNY. 

Zapraszamy.

Projekt jest jest współfinansowany przez Miasto Sochaczew i przez Rządy Czech, Słowacji, Węgier, Polski w ramach Visegrad Grants ze środków International Visegrad Fund / The Project is co-finansed by The Municipality of Sochaczew and by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

.

22.08. MFT UNITY – POSADŹ Z NAMI DRZEWO!

Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Unity” to projekt społeczno‐artystyczny oparty na potencjale lokalnych środowisk miasta Sochaczew i jego okolic (Sochaczewskie Centrum Kultury, Teatr Maska, Zespół taneczny Abstrakt, Orkiestra Kameralna Camerata Mazovia, Pracownia Eksperymentów Audiowizualnych), jak również na wymianie i współpracy międzynarodowej z partnerami z Czech (Cooltour, Ostrava), Słowacji (PST – Contemporary Dance Space, Kosice) i Węgier (Ziggurat, Budapeszt). Przewiduje szereg wydarzeń́ artystycznych i społecznych realizowanych na terenie Miasta Sochaczew i w Sochaczewskim Centrum Kultury w sierpniu 2019 roku.

22 sierpnia w ramach festiwalu „Unity” odbędzie się akcja sadzenia drzew przy Sochaczewskim Centrum Kultury w Boryszewie.

”Chcę, żebyście spanikowali. Gdy dom się pali, panika jest normalną reakcją. A nasz dom, Ziemia, właśnie się pali”. Greta Tunberg, 16-lata,która zawstydziła świat. Wypowiedziała te słowa na szczycie ekonomicznym w Davos do światowych liderów. Mamy jeszcze czas by zapobiec ”pożarowi”!
Remedium to globalne akcje sadzenia drzew. Badania, przeprowadzone przez naukowców z Politechniki Federalnej w Zurychu, wskazują na to, że dzięki takim akcjom moglibyśmy usunąć z atmosfery 2/3 emisji węgla, spowodowanych dzielnością człowieka. Greta Thunberg zwróciła się do światowych liderów, a my zwracamy się do Was – Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę! W Etiopii posadzono ponad 350 mln drzew w ciągu 12 godzin.
Spotkajmy się 23 SIERPNIA o godz. 18:00 w Sochaczewskim Centrum Kultury ul. 15 Sierpnia 83 i posadźmy tyle drzew ile zdołamy! Tylko od nas zależy jaka to będzie liczba.

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Sochaczew i przez Rządy Czech, Słowacji, Węgier, Polski w ramach Visegrad Grants ze środków International Visegrad Fund.

.

22.08. MFT UNITY – SPEKTAKL „HAMLET NO MORE”

Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Unity” to projekt społeczno‐artystyczny oparty na potencjale lokalnych środowisk miasta Sochaczew i jego okolic (Sochaczewskie Centrum Kultury, Teatr Maska, Zespół taneczny Abstrakt, Orkiestra Kameralna Camerata Mazovia, Pracownia Eksperymentów Audiowizualnych), jak również na wymianie i współpracy międzynarodowej z partnerami z Czech (Cooltour, Ostrava), Słowacji (PST – Contemporary Dance Space, Kosice) i Węgier (Ziggurat, Budapeszt). Przewiduje szereg wydarzeń́ artystycznych i społecznych realizowanych na terenie Miasta Sochaczew i w Sochaczewskim Centrum Kultury w sierpniu 2019 roku.

22 sierpnia o godz. 19.00 w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Unity odbędzie się premiera spektaklu „Hamlet no more” Teatru Maska w reżyserii Dawida Żakowskiego.

Hamlet w 4K w ramach UNITY Międzynarodowy Festiwal Teatralny

Yuval Noah Harari, słynny izraelski historyk i wizjoner, w swej najnowszej książce „21 lekcji na XXI wiek” ostro krytykuje obecny system edukacyjny.

Harari pisze, że jeśli masz 15 – 16 lat to nie daj się zwieźć nauczycielom, autorytetom i systemowi edukacyjnemu, a nawet samemu sobie. Według izraelskiego historyka obecny system edukacyjny jest bezużyteczny, głos wewnętrzny jest zagłuszany i manipulowany, a wszelkie autorytety można podważyć. Bo nikt nie jest w stanie przewidzieć jaka wiedza i jakie umiejętności będą potrzebne nam za 25 lat. To na czym powinien skupić się każdy młody człowiek i tym samym system edukacyjny to 4K:

– Krytyczne myślenie
– Kreatywność
– Komunikacja
– Kooperacja

Co to ma wspólnego z Hamletem? Dużo i nic. Z zespołem młodych performerów Teatru Maska Sochaczew, postanowiliśmy uruchomić 4K w odniesieniu do Hamleta, w wyniku tego twórczego procesu powstał spektakl „Hamlet no more”, który jest:

– krytyczny wobec Hamleta
– uruchomiający kreatywność i wolność młodych performerów
– badający marginalną komunikatywność cielesną
– skupiający się na kooperacji, wielomiesięcznej pracy zespołowej podważającej autorytety, autorytarność i granice wolności

Reżyseria: Dawid Żakowski
Współpraca przy scenografii i kostiumach: Alona ZozuliaKhava Kawa SoldaevaPiotrek Szczygielski,
Muzyka i światło: Maciej Tomaszewski
Współpraca przy wideo: Gamid Ibadullayev studioFranek Bednarczyk
Wykonanie i dramaturgia: Oliwia BiałasDaria DudekMarysia FornalskaUla JagielskaKacper KalotaMichał KlinDaria MazippusZuzia MikołajczykMateusz NguyenDawid OsińskiPaula SzewczykJakub TomaszewskiPaweł Zatorski
Produkcja: SCKStowarzyszenie Sztuka NowaTeatr Maska
Współpraca: Filip ChojnackiKlaudia CieślakWeronika NguyenWojtek KryśBarbara MońkaMateusz WitkowskiAntek KudelkoJakub Felczak

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Sochaczew i przez Rządy Czech, Słowacji, Węgier, Polski w ramach Visegrad Grants ze środków International Visegrad Fund.

.

24.08. MFT UNITY – AKCJA PERFORMATYWNA I JAM TANECZNY

Międzynarodowy Festiwal Teatralny i Taneczny „Unity” to projekt społeczno‐artystyczny oparty na potencjale lokalnych środowisk miasta Sochaczew i jego okolic (Sochaczewskie Centrum Kultury, Teatr Maska, Zespół taneczny Abstrakt, Orkiestra Kameralna Camerata Mazovia, Pracownia Eksperymentów Audiowizualnych), jak również na wymianie i współpracy międzynarodowej z partnerami z Czech (Cooltour, Ostrava), Słowacji (PST – Contemporary Dance Space, Kosice) i Węgier (Ziggurat, Budapeszt). Przewiduje szereg wydarzeń́ artystycznych i społecznych realizowanych na terenie Miasta Sochaczew i w Sochaczewskim Centrum Kultury w sierpniu 2019 roku.

W ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Unity, 24 sierpnia o godz. 20.00 w parku im. F.Chopina w Sochaczewie odbędzie się akcja performatywna (jam taneczny/improwizacja) – Święto Bzury.

Wstęp wolny.

Zapraszamy.

Projekt współfinansowany przez Miasto Sochaczew oraz Visegrad Found.

.

25.08. CAMERATA MAZOVIA – KONCERT / MFT UNITY #3

Sochaczewskie Centrum Kultury zaprasza na Koncert Muzyki Filmowej Orkiestry Kameralnej CAMERATA MAZOVIA, który odbędzie się 25 sierpnia o godz. 19.00 na sali widowiskowej w SCK w Boryszewie. Jest to kolejny z cyklu koncertów przewidzianych na ten rok z okazji 15-lecia istnienia orkiestry. Usłyszymy muzykę z filmów zagranicznych i polskich, m.in. „Ave Maria” z filmu Prowokator i „Taniec Eleny” z filmu BandytaDodatkowym elementem koncertu będzie performance taneczny w wykonaniu uczestników Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Unity”.

Wstęp wolny.

.

26.08. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRALNY UNITY #4

Międzynarodowy Festiwal Teatralny i Taneczny „Unity” to projekt społeczno‐artystyczny oparty na potencjale lokalnych środowisk miasta Sochaczew i jego okolic (Sochaczewskie Centrum Kultury, Teatr Maska, Zespół taneczny Abstrakt, Orkiestra Kameralna Camerata Mazovia, Pracownia Eksperymentów Audiowizualnych), jak również na wymianie i współpracy międzynarodowej z partnerami z Czech (Cooltour, Ostrava), Słowacji (PST – Contemporary Dance Space, Kosice) i Węgier (Ziggurat, Budapeszt). Przewiduje szereg wydarzeń́ artystycznych i społecznych realizowanych na terenie Miasta Sochaczew i w Sochaczewskim Centrum Kultury w sierpniu 2019 roku.

W ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Unity” 26 sierpnia w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83 zaprezentowane zostaną dwa spektakle tańca współczesnego w reżyserii Eweliny Sobieraj. O godz. 19.00 zapraszamy na spektakl „2 brown to be polish”, a o godz. 20.00 na spektakl „Cappucino”.

Wstęp wolny.

.

 

30.08. MFT UNITY – SPEKTAKL FINAŁOWY „RIVER SHOW”

Międzynarodowy Festiwal Teatralny i Taneczny „Unity” to projekt społeczno‐artystyczny oparty na potencjale lokalnych środowisk miasta Sochaczew i jego okolic (Sochaczewskie Centrum Kultury, Teatr Maska, Zespół taneczny Abstrakt, Orkiestra Kameralna Camerata Mazovia, Pracownia Eksperymentów Audiowizualnych), jak również na wymianie i współpracy międzynarodowej z partnerami z Czech (Cooltour, Ostrava), Słowacji (PST – Contemporary Dance Space, Kosice) i Węgier (Ziggurat, Budapeszt). Przewiduje szereg wydarzeń́ artystycznych i społecznych realizowanych na terenie Miasta Sochaczew i w Sochaczewskim Centrum Kultury w sierpniu 2019 roku.

Finałem Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Unity będzie spektakl „River Show”, który odbędzie się 30 sierpnia o godz. 20.00 na Bulwarach nad Bzurą w Sochaczewie. 

Zapraszamy.

.

31.08. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRALNY UNITY – FINAŁ

Międzynarodowy Festiwal Teatralny i Taneczny „Unity” to projekt społeczno‐artystyczny oparty na potencjale lokalnych środowisk miasta Sochaczew i jego okolic (Sochaczewskie Centrum Kultury, Teatr Maska, Zespół taneczny Abstrakt, Orkiestra Kameralna Camerata Mazovia, Pracownia Eksperymentów Audiowizualnych), jak również na wymianie i współpracy międzynarodowej z partnerami z Czech (Cooltour, Ostrava), Słowacji (PST – Contemporary Dance Space, Kosice) i Węgier (Ziggurat, Budapeszt). Oparty jest na szeregu wydarzeń artystycznych i społecznych, realizowanych na terenie Miasta Sochaczew i w Sochaczewskim Centrum Kultury w sierpniu br.

Finał Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Unity” odbędzie się 31 sierpnia w Sochaczewskim centrum Kultury w Boryszewie.

godz. 14.00 – prezentacja spektaklu teatru tańca dla dzieci „Jumika” (Słowacja)

godz. 16.00 – piknik rodzinny

godz. 18.00 – prezentacja spektaklu / instalacji „Na minutę przed. Kilka prostych ostrzeżeń” reż. Maciej Tomaszewski

godz. 20.00 – „Black sqr” instalacja performatywno-muzyczna

godz.22.00 zakończenie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Unity”

Wstęp wolny.
Zapraszamy.

.

26.09. SOCHACZEWSKI LAUR „PAN TADEUSZ – ŚWIT PORANKA”

Sochaczewskie Centrum Kultury zaprasza do wzięcia udziału w 31 Konkursie Sochaczewski Laur pt. „Pan Tadeusz – Świt poranka”, który odbędzie się w ramach VI Ogólnopolskiego Biennale Malarstwa. Konkurs skierowany jest do młodzieży od 16 roku życia oraz osób dorosłych. Oczekujemy plac malarskich, w formacie nie większym niż 100 cm x 80 cm. Zachęcamy do inspirowania się opisami w epopei narodowej Adama Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz”. Jednocześnie zaznaczamy, że temat konkursu jest otwarty i powinien być traktowany jako inspiracja do przedstawienia osobistych impresji.

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Sochaczewskie Centrum Kultury

ul. Chopina 101

96-500 Sochaczew

 

Nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych upływa 2 września 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród połączone zostanie z wernisażem wystawy prac konkursowych, który odbędzie się 26 września w Galerii Trakt w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. Chopina 101.

Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane 29.09.2019 w Galerii ZeDeK w Sochaczewskim Centrum Kultury w Boryszewie podczas koncertu muzyki filmowej „Pan Tadeusz” w wykonaniu Sochaczewskiej Orkiestry Kameralnej Camerata Mazovia.

Sochaczewski Laur – Regulamin

.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*