SP w Wymysłowie. Informacja dla rodziców

SZANOWNI PAŃSTWO – RODZICE, NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE

W tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji lekcje odbywać się będą zdalnie. Od 26 marca realizujemy podstawę programową ze wszystkich przedmiotów. Prosimy uczniów i rodziców o poważne potraktowanie tego nietypowego  dla wszystkich sposobu nauczania i monitorowanie pracy swoich dzieci. Pozwólmy dzieciom samodzielnie radzić sobie z pracą nad lekcjami, sprawdzajmy tylko systematyczność pracy i pomóżmy im w kwestiach technicznych , np. przesyłaniu prac domowych, dostępie do komputera, drukowaniu prac itp.

Prace domowe uczniowie mają przesyłać na pocztę szkoły szkola.w.wymyslowie@op.pl (w nazwie pliku umieszczamy nazwę przedmiotu) lub zapisywać na kartce, w zeszycie lub w zeszytach ćwiczeń – zgodnie z poleceniem nauczyciela ( na te prace pisemne prosimy założyć teczkę –będą sprawdzane i oceniane po powrocie do szkoły)

Wszelkiego rodzaju pytania do nauczyciela prosimy wysyłać w ten sam sposób lub kontaktować się telefonicznie z nauczycielem lub wychowawcą klasy.

Wszelkie bieżące informacje będą umieszczane na stronie internetowej szkoły.

KLASY 0- III pracują tak jak dotychczas.

                          HARMONOGRAM LEKCJI – klasa VII/VIII

poniedziałek wtorek Środa czwartek piątek
j.polski j.polski j.polski matematyka j.polski
fizyka j.polski Geografia(VII) chemia geografia
Biologia(VII/VIII) chemia j.niemiecki fizyka j.angielski
matematyka historia j.angielski historia wos (kl. VIII)
j.angielski religia matematyka biologia(VIII) matematyka
  muzyka (VII)   religia j.niemiecki

 

                            HARMONOGRAM LEKCJI- klasy IV-VI         

poniedziałek     wtorek    środa czwartek piątek
j.polski j.polski j.polski matematyka matematyka
przyroda (Kl.IV) biologia j.polski geografia(V/VI) j.polski
j.angielski matematyka j.angielski przyroda (IV) j.angielski
matematyka religia historia religia Historia
  muzyka