Spis aż do września

0
17

Raz na dziesięć lat w Polsce odbywa się spis powszechny, a że ostatni przeprowadzono w 2011 roku wkrótce czeka nas narodowe spisywanie danych o ludności i mieszkaniach. Pierwotnie zakładano, że spis potrwa do końca czerwca, ale przez pandemię i konieczność przeprowadzenia go w szczególnych warunkach sanitarnych Główny Urząd Statystyczny zaproponował wydłużenie prac do końca września. Rząd przyjął stosowny projekt zmian w ustawie.

Po wejściu przepisów w życie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 potrwa od 1 kwietnia do 30 września br. Obejmie wszystkich Polaków mieszkający na terytorium RP bez względu na to, czy mają meldunek czy nie, albo czy w danym lokalu zamieszkują na stałe, czy czasowo. Obejmie też osoby przebywające w obiektach zbiorowego zakwaterowania (kwatery pracownicze, akademiki), cudzoziemców mieszkający w Polsce na stałe lub czasowo, Polaków przebywających za granicą, którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce. Dane tych ostatnich oraz nieletnich przekażą osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe. Spisani będą też bezdomni. Ostatni ważny element to spis mieszkań (powierzchnia, dostęp do mediów, liczba osób w danym lokalu), budynków i obiektów zbiorowego zakwaterowania.

Celem spisu jest zebranie informacji o liczbie ludności, jej rozmieszczeniu, strukturze demograficznej, społecznej, zawodowej, kondycji finansowej gospodarstw domowych a także warunkach mieszkaniowych. Pozwoli dokonać analizy zmian, jakie zaszły w demografii. Udzieli odpowiedzi na pytania ilu Polaków ma dostęp np. do centralnego ogrzewania, internetu, posiada w domu zmywarkę czy suszarkę do ubrań. Padną też pytania o wiek, stan cywilny, narodowość, wyznanie, niepełnosprawność, poziom wykształcenia i aktywność na rynku pracy.

W dobie powszechnego dostępu do komputerów, tabletów i komórek, ustawodawca uznał, że podstawową i obowiązkową metodą zbierania danych będzie samospis internetowy, a stosowny formularz znajdziemy na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Jeśli ktoś nie posiada komputera albo ze względu na wiek lub stan zdrowia nie poradzi sobie z samospisem dostępne będą trzy inne drogi. Po pierwsze będzie można skorzystać ze sprzętu udostępnionego w sochaczewskim Urzędzie Miejskim, a podobne punkty uruchomią, dla swych mieszkańców, wójtowie gmin. GUS dopuszcza również przeprowadzenie przez rachmistrzów wywiadu telefonicznego i bezpośrednich wizyty w domach.

GUS przypomina, że wszystkie dane zebrane od mieszkańców są poufne, podlegają szczególnej ochronie, mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych a rachmistrze zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Udział w spisie jest obowiązkowy. Należy udzielać dokładnych, wyczerpujących, zgodnych z prawdą odpowiedzi. Odmowa udziału może skutkować nałożeniem kary grzywny.

(daw)