Spotkanie autorskie z o. Bartłomiejem Józefem Kucharskim

0
36

75871

Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z  o. Bartłomiejem Józefem Kucharskim, które odbędzie się  30 września o godz. 17.30 w siedzibie biblioteki w Kramnicach Miejskich. Spotkanie poprowadzi Justyna Kwiatkowska – Kornatko nauczycielka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Fryderyka Chopina a młodzież z tej szkoły będzie recytować teksty.

Bartłomiej Józef Kucharski urodził się w 1966 r. w Sochaczewie. Od roku 1989 jest zakonnikiem, karmelitą bosym. Mieszka w Krakowie. Jest rekolekcjonistą, spowiednikiem oraz redaktorem dwumiesięcznika „Głos Karmelu”. Na jego łamach opublikował szereg artykułów. Jego pasją jest literatura i film. Kieruje się w życiu maksymą „wszystko jest łaską”. W lutym 2006 r. wydał pierwszy tomik poezji „Notes grecki i inne wiersze”.  W tym roku ukazał się szósty zbiór wierszy  zatytułowany „Druga młodość. 50 wierszy na 50 – lecie”. Właśnie ten jubileuszowy tomik o. Bartłomiej będzie promował w czasie spotkania w bibliotece. Dostępne będą również inne tomiki wierszy a po spotkaniu będzie można poprosić autora o autograf. Serdecznie zapraszamy.

Miejska Biblioteka Publiczna