Uwaga – zmiana terminu spotkania. Spotkanie informacyjno – konsultacyjne LGD

0
51

00 lgdSpotkanie informacyjno – konsultacyjne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:
– Odnowa obiektów mających wartość kulturową, historyczną dla obszaru oraz
– Tworzenie, rozwijanie i doposażenie miejsc / obiektów mających na celu upowszechnianie i ochronę lokalnego dziedzictwa obszaru.

Zainteresowanych zapraszamy 10 listopada 2016 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Młodzieszynie. 

Uwaga – zmiana terminu spotkania -19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020

Nastąpiła zmiana terminu spotkania, o którym informowaliśmy Państwa w art. z dnia 21 października 2016 r.: http://mlodzieszyn.pl/spotkanie-informacyjno-konsultacyjne-w-ramach-poddzialania-19-2-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-objetego-programem/

Spotkanie odbędzie się dnia 14 listopada 2016 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.