Sprawdź, kiedy przyjadą po śmieci

0
66

Znany jest już harmonogram odbioru odpadów komunalnych z prywatnych posesji, terenów spółdzielczych i wspólnot mieszkaniowych. Na razie harmonogram obejmuje tylko styczeń.

Szczegóły znajdują się w zakładce „Śmieci po nowemu” pod tym adresem:

http://www.sochaczew.pl/home/www/3793?title=Harmonogram-odbioru-smieci-&filterId=1&tabId=82&pid=3793&sochaczew