Sprawdź zużycie energii w swojej firmie

0
41

msp-energy-checkup-logo

Prowadzisz małą lub średnią firmę? Zużywasz prąd, węgiel, olej opałowy, gaz? Sprawdź swój poziom zużycia energii za pomocą bezpłatnego kalkulatora. Projekt „SME Energy Checkup” ma na celu nie tylko określenie poziomu zużycia energii, ale też wskazanie możliwości jej oszczędzania. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Narodowa Agencja Poszanowania Energii wspólnie z Fundacją Poszanowania Energii oraz Konfederacją Pracodawców LEWIATAN realizuje obecnie projekt, współfinansowany z środków unijnych, pod nazwa ‘SME Energy Checkup’. Celem zadania jest określenie poziomów oszczędności energii możliwych do osiągnięcia w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) w branży gastronomicznej, hotelach, obiektach handlowych i biurach.

Projekt powinien pomóc właścicielowi przedsiębiorstwa odpowiedzieć na pytanie jakie działania może i powinien pojąć w swoim przedsiębiorstwie. aby obniżyć zużycie energii, a tym samym zmniejszyć koszty jego funkcjonowania.

Opracowany w ramach projektu Kalkulator SME pozwala łatwo porównać zużycie energii w danym przedsiębiorstwie z podobnymi przedsiębiorstwami reprezentującymi tę samą branżę.  Jest on na tyle przyjazny dla użytkownika, że taką ocenę może wykonać sam właściciel nie uciekając się do drogich często usług konsultantów.

W opracowanym, po wykonaniu oceny, raporcie właściciel oprócz wspomnianej wyżej informacji dotyczącej poziomu zużycia energii w podziale na poszczególne kierunki zużycia (m.in. ogrzewanie, ciepła woda, oświetlenie, wentylacja wyposażenie biura czy kuchni) dostaje również informacje jakie działania w jego przedsiębiorstwie mogą być zrealizowane (zarówno inwestycyjne, jak i w sferze zachowań), gdzie szukać wiarygodnych dostawców usług i sprzętu, ile takie działania mogą kosztować i jakiego efektu można się spodziewać po ich wdrożeniu.

Kalkulator jest dostępny bezpłatnie on-line i wymaga tylko zarejestrowania się na stronie projektu  www.energychekup.eu. Aby rozpocząć ocenę stanu własnego przedsiębiorstwa należy jedynie zebrać podstawowe informacje dotyczące jego funkcjonowania takie jak:

    Jakie nośniki energii i na jakie cele  są wykorzystywane

    Jakie są rachunki na energię

    Jakie urządzenia zużywające energię są wykorzystywane

    W którym roku wybudowano budynek

    Jaka jest powierzchnia ogrzewana w m2

Następnie należy zalogować się na stronie KALKULATORA http://energycheckup.eu/kalkulator/ i wprowadzić zebrane dane.

W wyniku wprowadzenia danych wejściowych uzyskamy informacje jak zużycie energii w przedsiębiorstwie wygląda na tle innych przedsiębiorstw danego sektora w Polsce. Czy jest mniejsze, większe czy też zbliżone do średniej. Dodatkowo pokazane  zostaną najważniejsze, możliwe do wdrożenia działania energooszczędne.

Jeżeli te informacje są wystarczające można na tym etapie zakończyć obliczenia. Jeżeli się chce przeprowadzić bardziej szczegółową analizę należy przejść do następnego kroku czyli pełnego skanu. Należy wówczas krok po kroku wprowadzić dane dotyczące:

    Informacji ogólnych

    Oświetlenia

    Wentylacji i klimatyzacji

    Chłodzenia produktów

    Ogrzewania i przygotowania ciepłej wody

    Konstrukcji budynku

    Urządzeń

Narzędzie jest opracowane w taki sposób, że dane te są na bardzo ogólnym poziomie i nie wymagają specjalistycznej wiedzy przy ich wprowadzaniu. Po wprowadzeniu wszystkich danych otrzymuje się bilans energii w postaci wykresu kołowego oraz zestaw przedsięwzięć poprawiających ten bilans w ocenianym przedsiębiorstwie.

Ponieważ Kalkulator jest przygotowany również dla biur, skorzystanie z niego może być interesujące nie tylko dla producentów, ale dla wszystkich właścicieli lub najemców małych i średnich biur, którzy są zainteresowani zmniejszeniem rachunków i poprawą efektywności energetycznej swojego przedsiębiorstwa.  Po wykonaniu skanu otrzymacie Państwo ankietę oceniającą Kalkulator – zachęcamy do jej wypełnienia – zajmie to najwyżej 2 minuty. Kolejna ankieta przychodzi po miesiącu i zawiera pytanie czy informacje wynikające z Kalkulatora zostały przez Państwa uwzględnione w praktyce – gdyby odpowiedź była pozytywna oznaczałoby to dla nas sukces projektu i stworzonego narzędzia.

Stowarzyszenie „Nad Bzurą”