Sprawdźmy się w Gawłowie – Noc Muzeów na sportowo

0
19

W najbliższą sobotę 18 maja w parku przy Pałacu w Gawłowie rozegrany zostanie bieg przełajowy. Klub Maratończyka Aktywni Sochaczew zaprasza wszystkich chętnych którzy chcą zmierzyć się z krótką (1814 metrów) aczkolwiek wymagającą trasą biegu. Bieg ma charakter rekreacyjny więc na prawdę warto spróbować sprawdzić swoje umiejętności biegowe na piachu, podbiegach, parkowych alejkach w sąsiedztwie lokalnej przyrody.

REGULAMIN

Noc muzeów w Pałacu w Gawłowie – Biegi przełajowe

I. CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja biegania  jako najprostszej formy aktywności ruchowej oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Sochaczewa i okolic bez względu na wiek i poziom sprawności fizycznej.
 2. Krzewienie wartości patriotycznych, upowszechnianie wiedzy z zakresu historii zbytków powiatu sochaczewskiego  i tradycji narodowych Polski,  oraz integracja między pokoleniami.

  II. ORGANIZATORZY

Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza

Klub Maratończyka „Aktywni” Sochaczew.

III. TERMIN I MIEJSCE

Trasa biegu  1814 m – przełajowa, bardzo urozmaicona, po terenie naturalnie ukształtowanym przez przyrodę, pole, trawa, nierówności, teren ziemisty,  bezpośrednia bliskość drzew, dwa zbiegi i  dwa ostre niemal pionowe podbiegi, udeptane parkowe ścieżki, nabrzeże rzeki Bzury. 
18 maja 2019 roku (sobota) Pałac w Gawłowie ul Gawłowska 148, Sochaczew

Otwarcie imprezy  18:00

Start pierwszego biegu – godzina 18:10.
Zapisy od godziny 17.00 do 18:00 w Biurze Zawodów w okolicy startu biegu.

IV. UCZESTNICTWO
1. Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem  i musi go przestrzegać. Odebranie karty startowej  jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. Każdy uczestnik , musi dokonać  zapisu na bieg  w Biurze Zawodów oraz dokonać opłaty startowej 20 zł.
3. Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem służący do kontroli daty urodzenia.  Zapisy  będą przeprowadzone zgodnie z zasadami RODO.
4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w imprezie. Oświadczenie znajdować się będzie w Biurze Zawodów. Uczestnikom zostaną wydane numery  startowe, które należy umieścić na okryciu wierzchnim w widocznym miejscu (na klatce piersiowej) w celu identyfikacji uczestnika w trakcie imprezy.
5. W przypadku osób, które do dnia Imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest dodatkowo posiadanie pozwolenia na udział podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów. Oświadczenie dostępne  w Biurze Zawodów.

6. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
7. Ubezpieczenie NW uczestnicy wykupują we własnym zakresie.
8. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

9. Zawodnik przypisany do serii biegowej musi w niej wystartować – nie będzie zmian ani przeniesień do innych biegów. Spóźnienie na własny bieg jest równoznaczne z dyskwalifikacją.

V. ZGŁOSZENIA 
Zapisy na bieg przełajowy w dniu zawodów 18 maja 2019 roku w biurze zawodów w okolicy startu  biegu od godziny 17.00 do 18.

VI. KLASYFIKACJA, NAGRODY

 1. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
 2. Kategorie wiekowe, dystans.
 1. 18:10- „Skrzaty” – 2012 i młodsze dystans  około 81m

Pamiątkowa moneta  dla każdego uczestnika dla zwycięzców w kat. M  i K puchary.

 1. 18:30  – Dzieci młodsze „2011-2007”

Pamiątkowa moneta  dla każdego uczestnika dla zwycięzców w kat. M  i K puchary,   dystans około 814 m

 1. 18-50 – Dzieci starsze „2006-2003”

Pamiątkowa moneta  dla każdego uczestnika dla zwycięzców w kat. M  i K puchary, dystans około 814 m

 1.  19:15 Młodzież „2002-2000 i  Kat 20-35 pamiątkowa moneta  dla każdego uczestnika dla zwycięzców w kat. M  i K puchary,  dystans około 1814 m
 2.  19:40  kat 36 – 50+ pamiątkowa moneta  dla każdego uczestnika dla zwycięzców w kat. M  i K puchary,  dystans około 1814 m

 Każdy uczestnik  biegu dokonując wpłaty wpisowego na bieg otrzyma  po ukończeniu biegu  pamiątkową monetę oraz zestaw startowy ogniskowy (kiełbaskę na ognisko, chlebek, wodę)

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery  startowe przypięte z przodu okrycia wierzchniego uczestnika. Zasłanianie karty  w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
3. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator KM Aktywni Sochaczew
4. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. Zakaz biegania w kolcach.