Sprzeciw w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zachęcamy do udziału w konsultacjach

0
72

Szanowni Mieszkańcy gminy Młodzieszyn,                                                                    już od kilku lat słyszymy o planowanej budowie nowego dużego portu lotniczego w gminie Baranów. Centralny Port Komunikacyjny od 10 lutego 2020 r. prowadzi konsultacje nad Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. W poddanym konsultacjom dokumencie znajdujemy też założenia dotyczące inwestycji towarzyszących CPK, czyli sieci dróg szybkiego ruchu i linii kolejowych dużych prędkości, mających na celu skomunikowanie największych miast i aglomeracji kraju z nowym lotniskiem. Autorzy Studium zaznaczają, że proponowana lokalizacja korytarzy komunikacyjnych ma jedynie charakter orientacyjny. Niemniej jednak zaniepokojenie budzi przebieg nowej linii kolejowej łączącej CPK z Płockiem, gdyż jest ona lokalizowana we wschodniej części gminy Młodzieszyn (Helenka, Juliopol, Mistrzewice, Witkowice Kamion).

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z konsultowanym dokumentem, udostępnionym na stronie konsultacje.cpk.pl i składanie swoich uwag w udostępnionym tam formularzu w terminie trwania konsultacji tj. do 10 marca 2020 r.

Gmina Młodzieszyn również weźmie udział w konsultacjach oraz złoży uwagi do projektu. Ponadto, chcemy Państwa zapewnić, że wspólnie z samorządowcami powiatu sochaczewskiego będziemy prowadzić rozmowy z przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego, w celu wspólnego ustalenie takiej lokalizacji linii kolejowej, aby omijała ona tereny zabudowane w nasze gminie i była jak najmniej uciążliwa dla naszych mieszkańców.