Stanowcze „nie” dla linii kolejowej

0
293

10 lutego na stronie www.cpk.pl. opublikowano Strategiczne Studium Lokalizacyjne Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jego autorzy podkreślają, że to efekt pierwszego etapu prac planistycznych mających na celu określenie ram przedsięwzięcia, zakresu rozbudowy układu komunikacyjnego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy drogowych i kolejowych obsługujących CPK. O pierwszych spostrzeżeniach dotyczących głównych założeń opisanych w studium, z burmistrzem Piotrem Osieckim rozmawia Daniel Wachowski.

– Zapoznał się już pan z głównymi założeniami studium?

– Oczywiście, bo w pośredni lub bezpośredni sposób na Sochaczew i jego rozwój może oddziaływać kilka elementów opisywanych w studium – niewielka odległość miasta od samego portu, planowany przebieg Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej czy plany wobec drogi krajowej nr 50. Zamierzenia są imponujące i gdyby zostały zrealizowane nasze miasto w kilka lat zmieniłoby się nie do poznania. Są jednak w studium i niepokojące zapisy dotyczące np. przebiegu nowej linii kolejowej łączącej CPK z Płockiem.

– Co ma pan na myśli?

– Nakreślenie jej przebiegu przez zwartą zabudowę miasta, a dalej przez Gawłów i Helenkę. Oczywiście mam świadomość, że to dopiero pierwsze analizy, będą kolejne etapy rozmów, bardziej szczegółowe, ale w tym przypadku chcę jasno podkreślić, że nie będzie naszej zgody na poprowadzenie przez Chodaków, Wypalenisko czy Kistki nowej linii kolejowej. W wyznaczonym terminie, czyli do 10 marca, powiemy temu pomysłowi stanowcze „nie”. I do składania uwag w tej sprawie zachęcam również mieszkańców, by nasz głos wybrzmiał, został zauważony. Uwagi do studium można przesyłać poprzez bardzo prosty, intuicyjny formularz umieszczony na stronie www.cpk.pl.

– Skąd takie stanowcze weto?

– Wyznaczenie korytarza kolejowego przez miasto, a potem Gawłów i Helenkę w gminie Sochaczew to nieporozumienie. Nie chcę mówić o wyburzeniach, ale pozwolę sobie zauważyć, że jednym z głównych czynników determinujących trzy samorządy – powiatowy, miejski i gminy Sochaczew – do budowy nowego mostu na Bzurze była poprawa komunikacji z gminą Sochaczew. W Gawłowie i Helence są setki działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną. Na dużej części z nich stoją nowe domy, na innych trwa właśnie budowa. Co wójt miałby powiedzieć rodzinom, które dopiero się wprowadziły? W naszym przypadku linia kolejowa w naturalny sposób oddzieliłaby dwa obszary miasta – centrum i Chodaków, a tego nie chcemy. Jesteśmy jednym organizmem, jedną wspólnotą.

– Poza tym przez Sochaczew przebiega już jedna linia kolejowa.

– Która, dodajmy, jest systematycznie modernizowana od 1998 roku. LK-3 łączy stolicę z naszą zachodnią granicą. Większość z niemal 500 km tej linii jest już dostosowana do standardów głównych międzynarodowych linii kolejowych wewnątrz UE. Te standardy to jazda pociągów pasażerskich z prędkością 160 km/h, a towarowych 120 km/h.

– Samorząd może skorzystać z innych narzędzi nacisku. Mamy swoich posłów, senatorów, radnych sejmiku.

– I jestem pewien, że będziemy mieli wsparcie ze strony naszych radnych i parlamentarzystów. Liczę na ich lobbing, podjęcie wszystkich kroków, by linia kolejowa Warszawa – Płock nie wchodziła w ścisłą zabudowę miasta. Poza tym jeszcze w tym tygodniu odbędzie się spotkanie samorządowców dotyczące podziału środków unijnych z nowej perspektywy na lata 2021-2027. W ramach subregionu żyrardowskiego, w skład którego wchodzą powiaty żyrardowski, sochaczewski i grójecki na pewno poruszymy tę sprawę. Przebieg korytarzy drogowych i kolejowych zapewniających obsługę pasażerom CPK musi być akceptowany społecznie, zostać wypracowany z samorządowcami i mieszkańcami poszczególnych miejscowości. Wierzę, że to oczywiste także dla autorów studium.